Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Ireneusza K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W z dnia 2011-12-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/678149/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-12-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Ireneusza K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa materialnego, polegające na przypisaniu oskarżonemu popełnienia czynu opisanego w przepisie Kodeksu karnego, pomimo braku w jego działaniu znamion tego przestępstwa, co miało istotny wpływ na treść orzeczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego i uniewinnienie Ireneusza K. od popełnienia przypisanego mu czynu, a także o wstrzymanie wykonywania kary pozbawienia wolności.

 


Data odpowiedzi:
2012-01-11
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. akt II KK 327/11).