Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności wierzycieli będących współwłaścicielami nieruchomości, w doprowadzeniu do eksmisji byłych współwłaścicieli z dnia 2011-12-16.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/621373/09/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności wierzycieli będących współwłaścicielami nieruchomości, w doprowadzeniu do eksmisji byłych współwłaścicieli.

Do Rzecznika wpływają skargi od wierzycieli (współwłaścicieli, którym w wyniku podziału przypadła całość lub część nieruchomości budynkowej), którzy pomimo posiadania tytułu wykonawczego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, nie są w stanie skutecznie doprowadzić do eksmisji byłych współwłaścicieli, władających tą nieruchomością przed dokonaniem zniesienia współwłasności. W praktyce dochodzi do sytuacji, w której z jednej strony komornicy sądowi odmawiają podjęcia czynności zmierzających do opróżnienia lokalu, a z drugiej strony sądy powszechne odrzucają pozwy o opróżnienie lokalu. Rzecznik Praw Obywatelskich podziela stanowisko Prezesa Krajowej Rady Komorniczej, iż konieczne jest, aby w orzeczeniu o zniesieniu współwłasności sądy precyzyjnie, w zależności od rodzaju nieruchomości, określały obowiązek dłużnika: w sytuacji, gdy przedmiotem zniesienia współwłasności jest nieruchomość gruntowa - nakazywały osobom, które władały rzeczą do jej wydania, zaś w przypadku nieruchomości lokalowych - nakazywały opuszczenie i opróżnienie lokalu. Możliwość precyzyjnego określenia obowiązku dłużnika stoi jednak w sprzeczności z obecnym brzmieniem art. 624 k.p.c., który pozwala jedynie na orzeczenie w przedmiocie wydania nieruchomości. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie, a w razie podzielenia argumentacji przedstawionej w wystąpieniu, o spowodowanie podjęcia prac nad zmianą w omawianym zakresie art. 624 k.p.c.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-12-16
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (16.01.2012 r.) podzielił wątpliwości przedstawione w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Również w ocenie Ministra Sprawiedliwości za słuszny należy uznać postulat nowelizacji art. 624 k.p.c. w tym kierunku, aby w orzeczeniu znoszącym współwłasność nieruchomości sąd zobowiązywał nie tylko do wydania tej nieruchomości lub jej części, lecz także do opróżnienia znajdujących się na niej pomieszczeń. Postulat ten zostanie uwzględniony w trakcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę kodeksu postępowania cywilnego.