Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Bartłomieja S. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w W z dnia 2011-12-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/680001/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-12-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Bartłomieja S. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa, a mianowicie art. 152 k.k.w., mające istotny wpływ na jego treść, w następstwie wyrażenia błędnego poglądu, że łączny roczny okres odroczenia, o którym mowa w tym przepisie, musi wynikać z treści orzeczeń o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności, podczas gdy jeśli kolejny wniosek o odroczenie złożony został przed upływem wcześniej udzielonego odroczenia, do okresu tego wlicza się także czas pomiędzy datą zakończenia tego odroczenia, a datą kolejnego postanowienia o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego w nim w mocy postanowienia Sądu Rejonowego w W. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-01-11
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. akt II KK 328/11).