Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przypadków przedłużających się pobytów nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka z dnia 2012-01-20.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/672816/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2012-01-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przypadków przedłużających się pobytów nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka.

Analiza aktualnego stanu prawnego oraz treść dotychczasowej korespondencji Rzecznika Praw Obywatelskich z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Sprawiedliwości i Komendantem Głównym Policji w sprawie przypadków długich pobytów nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka ujawnionych podczas wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji wskazuje, iż przyczyną przedłużających się pobytów nieletnich w policyjnych izbach dziecka jest brak przepisu prawnego określającego maksymalny czasu pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka po ogłoszeniu przez sędziego rodzinnego postanowienia o umieszczeniu w stosownej placówce. Komenda Główna Policji, za pośrednictwem MSWiA, skierowała wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości zawierające wniosek o podjęcie prac legislacyjnych związanych z uregulowaniem czasu pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka po ogłoszeniu przez sędziego rodzinnego postanowienia o umieszczeniu w stosownej placówce. Ostatnia zmiana ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich nie uwzględniała jednak tej kwestii. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji o stanie i stopniu zaawansowania prac legislacyjnych związanych z uregulowaniem czasu pobytu nieletniego w policyjnych izbach dziecka po ogłoszeniu przez sąd rodzinny postanowienia o umieszczeniu go w placówce.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-02-29
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (29.02.2012 r.) poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi aktualizowany cotygodniowo monitoring wykorzystania miejsc w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, co pozwala na sprawniejsze umieszczanie nieletnich w schroniskach, a tym samym skracanie pobytu nieletnich w izbach do momentu ogłoszenia im postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich do chwili faktycznego umieszczenia w takiej placówce. Ponadto Minister Sprawiedliwości skieruje do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, który przewiduje uchylenie art. 33- 55 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a zatem również tych, które regulują kwestie umieszczania i pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka. W miejsce tych regulacji proponuje się wprowadzenie do ustawy przepisów art. 32h-32i, które wprowadzają minimalny i maksymalny czasu pobytu w policyjnej izbie dziecka, uzależniony od sytuacji, w których następuje zatrzymanie nieletniego, przyczyny i cel tego zatrzymania. Maksymalny czas pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka wynieść może 72 godziny powiększone o 5 dni w postępowaniu sądowym oraz 5 dni w wypadku nieletniego "uciekiniera" z placówki, w której został umieszczony w ramach środków tymczasowych w postępowaniu sądowym lub orzeczonych środków w postępowaniu wykonawczym.