Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie okresowych badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z dnia 2012-02-09.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/643623/10/III/905 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie okresowych badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Rzecznik Praw Obywatelskich dwukrotnie występował w 2010 r. do Ministra Zdrowia w kwestii nadmiernej ilości obowiązkowych badań lekarskich przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. W odpowiedzi Minister Zdrowia zobowiązał się wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę przepisów zawartych w art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tak aby kwestia będąca przedmiotem wystąpienia Rzecznika została uregulowana na poziomie ustawowym. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o ewentualnych działaniach podejmowanych w celu rozwiązania niniejszego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-03-12
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (12.03.2012 r.) poinformował, że wstępne prace koncepcyjne nad zmianą ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej zostały podjęte przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W ramach prac nad ww. koncepcją, pod rozwagę zostanie wzięta również możliwość zmiany art. 28 ust. 6 ww. ustawy, regulującego kwestię przeprowadzania badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej. Wspomniane prace znajdują się na bardzo wczesnym etapie i obecnie nie jest możliwe wskazanie ich ostatecznego zakresu. Zgodnie z przyjętymi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zasadami dotyczącymi procedowania dokumentów legislacyjnych, ostateczną decyzję odnośnie zarówno prowadzenia prac nad konkretnym dokumentem, jak i zakresu proponowanych zmian podejmuje Kierownictwo Ministerstwa po zapoznaniu się z wynikami analiz, w tym danymi dotyczącymi kosztów projektowanej regulacji.