Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów określających rodzaje dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji pracownika ochrony, bez uwzględnienia świadectw i dyplomów szkół ministerstwa sprawiedliwości ukończonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 2012-02-09.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/669116/11/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów określających rodzaje dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji pracownika ochrony, bez uwzględnienia świadectw i dyplomów szkół ministerstwa sprawiedliwości ukończonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Do Rzecznika zwrócił się funkcjonariusz Służby Więziennej w sprawie dyskryminacji członków tej formacji w zakresie uznawania świadectw i dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji pracownika ochrony działającego na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu nie obejmuje szkół ministerstwa sprawiedliwości, mimo iż program tych szkoleń odpowiada wymogom uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej. Zgodnie z rozporządzeniem dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia są również świadectwa szkół podoficerskich oraz dyplomy szkół oficerskich resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego. W rozporządzeniu nie ujęto natomiast odpowiednich kwalifikacji funkcjonariuszy Służby Więziennej. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie możliwości rozszerzenia rodzaju dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia o świadectwa szkół podoficerskich oraz dyplomy szkół oficerskich ministerstwa sprawiedliwości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-03-12
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (12.03.2012 r.) poinformował, że obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace legislacyjne związane z deregulacją niektórych zawodów, w tym m.in. pracownika ochrony fizycznej. Proponowane zmiany mają na celu zniesienie egzaminów dla kandydatów na pracowników ochrony fizycznej, organizowanych do tej pory przez komendantów wojewódzkich Policji. Ponadto, licencja uprawniająca do wykonywania zawodu miałaby zostać zastąpiona wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W miejsce egzaminu planuje się natomiast wprowadzenie obowiązkowych, cyklicznych szkoleń. Prowadzenie ewentualnych prac związanych z poruszoną w wystąpieniu problematyką będzie zależeć od dalszego kierunku działań deregulacyjnych.