Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mających na celu umożliwienie placówkom ochrony zdrowia dostępu on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ z dnia 2012-02-14.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634382/09/V/1018.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-14
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mających na celu umożliwienie placówkom ochrony zdrowia dostępu on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ.

Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem przyjęła informację o podjęciu przez Ministra Zdrowia, wspólnie z Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowym Funduszem Zdrowia prac nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której celem jest umożliwienie placówkom ochrony zdrowia dostępu on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ. Problem dokumentowania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej był przedmiotem wielu wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia. Przeprowadzenie tej reformy w istotny sposób ułatwi potwierdzanie faktu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, uzyskanie świadczeń gwarantowanych oraz skróci czas niezbędnych czynności administracyjnych związanych chociażby z rejestracją pacjenta. Planowane zmiany powinny doprowadzić do wzmocnienia ochrony praw pacjenta, aktualizacji danych w rejestrach publicznych oraz usprawnić przepływ informacji między systemami informatycznymi instytucji publicznych, zaś cyfryzacja procedur spowoduje wymierne oszczędności środków publicznych. W województwie śląskim od lat funkcjonuje elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ). Służy ona do weryfikacji w systemie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ statusu ubezpieczeniowego uprawnionego użytkownika karty. Będąc również nośnikiem danych osobowych służy do autoryzacji wykonanych świadczeń w ramach realizacji kontraktu ze Śląskim OW NFZ. Spełnia ona zatem funkcję karty ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zasadnym byłoby zachowanie oraz ewentualny rozwój tego systemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-02-15
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (27.02.2012 r.) zapewnił, iż projekt zmiany ustawy o świadczeniach opieki finansowanej ze środków publicznych, wprowadzając elektroniczne potwierdzanie jako podstawowy sposób weryfikacji prawa do świadczeń, nie rezygnuje z dotychczas funkcjonujących dokumentów potwierdzających to prawo. Na terenie województwa śląskiego tym dokumentem pozostanie śląska elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje nad szczegółowymi rozwiązaniami umożliwiającymi wykorzystanie tej karty w procesie weryfikacji uprawnień zaplanowanym w projekcie zmiany ustawy.