Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania kurateli sądowej dla dorosłych z dnia 2000-03-01.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/252900/97/VII/712 RZ
Data sprawy:
2000-03-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania kurateli sądowej dla dorosłych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-03-23
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.03.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - marzec 2000", str. 60).