Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wydania rozporządzenia ustalającego wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających i określenia ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów z dnia 2000-04-11.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/328043/99/VII/701.1 RZ
Data sprawy:
2000-04-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wydania rozporządzenia ustalającego wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających i określenia ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-04-11
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - czerwiec 2000 r.", str. 49).