Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie studenckich poradni prawnych z dnia 2012-03-21.

Adresat:
KONFERENCJA REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH
Sygnatura:
RPO/683134/11/I/107 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie studenckich poradni prawnych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Prezes Zarządu Uniwersyteckich Poradni Prawnych, z prośbą o wsparcie przez Rzecznika idei klinicznego nauczania w drodze apelu skierowanego do Dziekanów Wydziałów Prawa poszczególnych uczelni, w których funkcjonują Studenckie Poradnie Prawne (Kliniki Prawa). Rzecznik Praw Obywatelskich współpracuje z Poradniami Prawnymi istniejącymi na Wydziałach Prawa poszczególnych uczelni. W ramach współpracy Poradnie przekazują Rzecznikowi niektóre sprawy, w których nie są w stanie pomóc swoim klientom, korzystają także z materiałów jakie Rzecznik wydaje w związku ze swoją działalnością. Studenci Poradni odbywają także praktyki w Biurze Rzecznika. Funkcjonowanie Poradni prawnych jest niezwykle cenną inicjatywą która z jednej strony idealnie wpisuje się w uniwersyteckie wykształcenie prawników, z drugiej zaś realizuje cele związane z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych osobom, których na profesjonalne poradnictwo nie stać. Wspierając program i metodę klinicznego sposobu kształcenia studentów, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zaangażowanie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w pomoc funkcjonującym na Wydziałach różnych Szkół Wyższych Studenckich Poradni Prawnych, poprzez skierowanie do właściwych Dziekanów apelu o wsparcie zarówno od strony finansowej, ale także i może przede wszystkim organizacyjnej, tj. przez umieszczenie Poradni Prawnej w programie studiów, przyznanie je odpowiedniej liczny punktów ECTS jak i liczby godzin ujętych w pensum nauczycieli akademickich zaangażowanych w ten program.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: