Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Michała Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z z dnia 2012-03-27.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/623119/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-03-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Michała Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego materialnego (przepisów ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo), polegające na przypisaniu oskarżonemu popełnienia czynu opisanego w tych przepisach, pomimo braku w jego działaniu znamion tego przestępstwa, co miało istotny wpływ na treść orzeczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Wojewódzkiego oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Powiatowego w Z. i uniewinnienie Michała Z. od popełnienia przypisanego mu czynu. Zarzucony oskarżonemu w akcie oskarżenia czyn w istocie dotyczył wydarzeń związanych z brutalną, siłową eksmisją parafii Św. Jadwigi, przeprowadzoną przez siły milicyjne w dniu 30 maja 1960 r. w Zielonej Górze. Jak stwierdził w uzasadnieniu kasacji Rzecznik Praw Obywatelskich, ściganie karne i skazanie oskarżonego miało formę represji na uczestnikach społecznego sprzeciwu wobec działań ówczesnej władzy.

 


Data odpowiedzi:
2012-06-20
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. akt V KK 116/12).