Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Rafała O. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R z dnia 2012-03-29.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/663329/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-03-29
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Rafała O. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego materialnego (przepisu Kodeksu karnego), polegające na przyjęciu przez Sąd meriti, że oskarżony wyczerpał ustawowe znamiona występku z tego przepisu, podczas gdy Rafał O. umyślnie składając nieprawdziwe zeznania realizował przysługujące mu prawo do obrony i wynikające z niego prawo do milczenia oraz do wolności od samooskarżania, co w istocie stanowiło ustawowy kontratyp wyłączający przestępność przypisanego mu czynu. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w R. i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.