Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie emisji programów skierowanych do mniejszości rosyjskiej, romskiej i tatarskiej na antenie TVP Białystok z dnia 2012-04-02.

Adresat:
ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SA
Sygnatura:
RPO/681802/11/V/1506.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie emisji programów skierowanych do mniejszości rosyjskiej, romskiej i tatarskiej na antenie TVP Białystok.

W Biurze RPO toczy się postępowanie wyjaśniające w sprawie emisji programów skierowanych do mniejszości rosyjskiej, romskiej i tatarskiej na antenie TVP Białystok. Z informacji posiadanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, iż od początku 2012 roku na antenie TVP Białystok, w miejsce programu "Rosyjski Głos", emitowany jest inny program, skierowany do mniejszości rosyjskiej w Polsce, noszący tytuł "Rosyjski Ekspres". Program ten spotkał się jednak z negatywną reakcją części społeczności rosyjskiej. Wobec powyższego Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o celach i założeniach programowych nowej audycji skierowanej do społeczności rosyjskiej w Polsce. Prosi także o wskazanie, czy w redagowaniu tego programu biorą udział przedstawiciele mniejszości rosyjskiej, bądź też czy prezentowane w audycji treści są z tą mniejszością konsultowane. Jednocześnie Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyjaśnienie, czy planowane jest przywrócenie emisji programów skierowanych do mniejszości romskiej i tatarskiej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-04-27
Opis odpowiedzi:

Członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A. (27.04.2012 r.) poinformował, iż "Rosyjski Ekspres" to comiesięczny magazyn telewizyjny realizowany przez firmę zewnętrzną. Emisja na antenie OTV Białystok jest możliwa na podstawie wielokrotnej licencji udzielanej przez producenta. Program, trwający 8 min. 30 sek., pokazuje życie społeczne, kulturalne, duchowe i intelektualne mniejszości rosyjskiej zamieszkującej w Polsce. "Rosyjski ekspres" jest nadawany w języku rosyjskim, z tłumaczeniem za pomocą napisów u dołu ekranu na język polski. W ustalaniu celów i założeń programowych biorą udział przedstawiciele mniejszości. Autorka i producentka programu wywodzi się z mniejszości rosyjskiej, zna jej uwarunkowania społeczno-kulturalne i język rosyjski. W latach 2004-2009 była współpracowniczką OTV Białystok, m.in. prowadziła magazyn "Rosyjski Głos". Normalną praktyką wszystkich telewizji jest poszukiwanie nowych sposobów prezentowania określonej problematyki, w szczególności, gdy dotychczasowa formuła już nie oddaje w pełni szybko zmieniającej się rzeczywistości. Z tą kwestią wiążą się też - przy obecnej trudnej sytuacji finansowej TVP S.A. - poszukiwania jak najbardziej racjonalnego wydatkowania środków na produkcję programów zarówno w Zakładzie Głównym TVP S.A. jak i w poszczególnych Oddziałach Terenowych.