Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Danuty G. (sygn. akt SK 8/12) z dnia 2012-04-16.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/697713/12/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-04-16
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Danuty G. (sygn. akt SK 8/12).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko w sprawie: przepis art. 30c ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w zakresie, w jakim przewiduje pozostawienie bez rozpatrzenia skargi niekompletnej na informację o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego bez wezwania do usunięcia braków dokumentacji, jest niezgodny z art. 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2012-10-30
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 30 października 2012 r., sygn. akt SK 8/12).