Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności leków onkologicznych z dnia 2012-04-17.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/701845/12/V/1018.1.7 RZ
Data sprawy:
2012-04-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności leków onkologicznych.

W mediach pojawiły się niepokojące informacje o problemach pacjentów związanych z dostępem do leków stosowanych w ramach chemioterapii oraz sygnałach ze strony szpitali o brakach zapasów leków onkologicznych. Z zamieszczonych na stronie Ministerstwa Zdrowia komunikatów w sprawie dostępności produktów leczniczych: Gemcitabine, Etoposid, Epirubicin, Carboplatin Cancernova, Eracin, wynika, iż Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę na czasowe wprowadzenie do obrotu ww. produktów leczniczych, podając jednocześnie adres hurtowni farmaceutycznej, w której można będzie składać zamówienia. Media i przedstawiciele szpitali podnoszą jednak, iż w magazynie hurtowni nie znajduje się nawet 50% zapotrzebowania rynku polskiego, a posiadane zapasy dostępne są przede wszystkim dla szpitali, z którymi podpisane zostały umowy. Pomimo wprowadzenia procedury sprowadzania leków zza granicy w trybie importu docelowego nadal realna wydaje się obawa, iż część pacjentów może zostać postawiona w sytuacji konieczności przerwania leczenia, co może skutkować dla nich dramatycznymi, nieodwracalnymi skutkami, a nawet zagrożeniem życia. Z tego też względu niezbędne jest podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia niezakłóconej dostępności podstawowych leków onkologicznych oraz kontynuacji terapii w każdym indywidualnym przypadku. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz przekazanie informacji o skali problemu oraz dotychczasowych działaniach i zamierzeniach resortu zdrowia w kwestii rozwiązania tego problemu zgodnie z poszanowaniem praw pacjentów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-04-17
Opis odpowiedzi:

Minister Zdrowia (06.08.2012 r.) poinformował, że ograniczona dostępność leków onkologicznych wynika z problemów producenta, którego możliwości wytwórcze okazały się niewystarczające do zaspokojenia potrzeb rynku. Podobny deficyt został odnotowany również w piętnastu innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, zaopatrywanych w znacznej mierze przez tego samego wytwórcę. Zgodnie z zapewnieniami firmy, problem ten miał zostać rozwiązany w I kwartale 2012 r., jednak później poinformowano, że termin ten się wydłuży. W związku z tym podjęto inne działania w celu zapewnienia dostępu do leków.
Ministerstwo Zdrowia udostępniło możliwość importu docelowego, wydając w trybie priorytetowym zgody na sprowadzanie produktu z zagranicy. Z kolei aby zapełnić lukę na rynku krajowym, rozpoczęto negocjacje z innymi producentami na temat wprowadzenia do obrotu posiadanych przez nich nadwyżek oraz umożliwienia szpitalom zakupu leków w hurtowniach współpracujących z tymi firmami farmaceutycznymi. Objęto także kontrolą ilości leków onkologicznych na terenie całego kraju w taki sposób, by jak najszybciej uzupełniać ich braki. Uruchomiono również infolinię dla pacjentów, którym szpitale nie były w stanie zapewnić odpowiedniej kuracji. Ponadto na stronie Ministerstwa Zdrowia zamieszczane są aktualne informacje o hurtowniach, w których szpitale mogą zaopatrywać się w leki. Oprócz wyżej wymienionych działań prowadzone są negocjacje z dotychczasowym producentem, a także nawiązana została współpraca z konsultantem krajowym ds. onkologii oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta.
Problem dostępności leków onkologicznych odczuwają również inne państwa członkowskie, w związku z czym odbyło się nieformalne spotkanie ministrów zdrowia UE na którym polscy przedstawiciele zaproponowali stworzenie systemu informacji o dostępności leków, który pozwoli zarówno przewidzieć problem, jak i zapewnić jego rozwiązanie na zasadzie wykorzystania nadwyżek dostępnych na rynkach.