Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów w sprawie praktyki podawania przez niektóre media informacji o narodowości sprawców czynów zabronionych lub osób podejrzanych o popełnienie takich czynów, gdy osoby te były pochodzenia romskiego z dnia 2012-04-23.

Adresat:
RADA ETYKI MEDIÓW
Sygnatura:
RPO/696705/12/V/1506.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów w sprawie praktyki podawania przez niektóre media informacji o narodowości sprawców czynów zabronionych lub osób podejrzanych o popełnienie takich czynów, gdy osoby te były pochodzenia romskiego.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Stowarzyszenia Romów w Polsce, dotycząca praktyki polegającej na podawaniu przez niektóre media narodowości sprawców czynów zabronionych lub osób podejrzanych o popełnienie takich czynów, gdy osoby te były pochodzenia romskiego. Przedstawiona w skardze praktyka budzi zaniepokojenie. Podawanie tego typu informacji w publikacjach opisujących zdarzenia, których okoliczności nie mają żadnego związku z narodowością osób w nich uczestniczących, przyczynia się w tym przypadku do stygmatyzacji członków mniejszości romskiej. Utrwala także niekorzystny wizerunek Romów, jaki funkcjonuje w świadomości społecznej. Ten wizerunek natomiast najczęściej tkwi u podłoża obserwowanych wśród części społeczeństwa polskiego postaw ksenofobicznych oraz przejawów nietolerancji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie przez Radę Etyki Mediów stanowiska w sprawie zgodności zasygnalizowanej praktyki z zasadą szacunku i tolerancji, wyrażoną w Karcie Etycznej Mediów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-05-22
Opis odpowiedzi:

Przewodniczący Rady Etyki Mediów (22.05.2012 r.) w pełni podziela zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich publikacjami prasowymi wskazującymi na Romów jako na sprawców przestępstw lub wykroczeń. Rada Etyki Mediów zwracała uwagę, iż takie praktyki łamią zasady etycznego dziennikarstwa, źle świadczą o autorach publikacji i podważają autorytet zamieszczających je mediów. Rada Etyki Mediów stara się reagować na przejawy ksenofobii w mediach, nie tylko w stosunku do Romów. Interwencje Rady Etyki Mediów w takich sprawach przynoszą zamierzony efekt wtedy, gdy dotyczą konkretnego tekstu prasowego (audycji, programu) i wytykają kwestionowane sformułowania jako naruszenie zasad opisanych w Karcie Etycznej Mediów.