Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Bogumiły H. (sygn. akt SK 13/12) z dnia 2012-05-07.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/699093/12/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-07
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Bogumiły H. (sygn. akt SK 13/12).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko: art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie, w jakim dla realizacji roszczenia o wykup nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne zarówno w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak i w planie obowiązującym w dniu 1 stycznia 1995 r., przepis ten wymaga wykazania zmiany w stosunku do dotychczasowego sposobu korzystania z tej nieruchomości lub jej dotychczasowego przeznaczenia, jest niezgodny z: art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1; art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 64 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2012-05-07
Opis odpowiedzi:Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 25 lipca 2012 r., sygn. akt SK 13/12).