Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemu stworzenia dodatkowych miejsc w jednostkach penitencjarnych w miastach, w których będą rozgrywane mecze podczas Euro 2012 z dnia 2012-05-09.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/696480/12/II/704 RZ
Data sprawy:
2012-05-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemu stworzenia dodatkowych miejsc w jednostkach penitencjarnych w miastach, w których będą rozgrywane mecze podczas Euro 2012.

Podczas wizytacji w jednym z Aresztów Śledczych przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich uzyskali informację w wyniku rozmów z Dyrektorem Aresztu, że jednostka jest znacznie przeludniona, a mimo to ma obowiązek utworzenia 200 miejsc dla osób, które potencjalnie w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 mogą zostać pozbawione wolności. Pracownicy Biura RPO zwrócili uwagę, że już obecnie osoby pozbawione wolności, w związku z niezapewnieniem im w czasie osadzenia odpowiednich warunków bytowych, kierują liczne pozwy o odszkodowanie i sprawy te wygrywają. Można przypuszczać, że znaczne zwiększenie zaludnienia jednostki w czasie Euro 2012 narazi osadzonych na naruszenie w szczególności ich prawa do zajęć kulturalno-oświatowych i może prowadzić do zwiększenia dolegliwości ich pobytu w jednostce penitencjarnej. Zdaniem Rzecznika, godnym rozważenia jest rozwiązanie problemu poprzez przetransportowanie części osadzonych do innych jednostek penitencjarnych. Jak można przypuszczać problem stworzenia dodatkowych miejsc w związku z Euro 2012 dotyka również inne zakłady karne lub areszty śledcze, znajdujące się w miastach, w których będą odbywać się mecze. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o informację, czy i ewentualnie jakie działania są planowane w celu zapewnienia respektowania praw osób pozbawionych wolności w czasie Euro 2012 oraz zagwarantowania wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania z poszanowaniem godności, humanitarnego traktowania, z uwzględnieniem bezwzględnego zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Zwraca się także o zajęcie stanowiska w kwestii sytuacji w jednostkach penitencjarnych znajdujących się w miastach, w których rozgrywane będą mecze w czasie Euro 2012.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-05-28
Opis odpowiedzi:

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (28.05.2012 r.) stwierdził w odpowiedzi, że informacja dotycząca zaludnienia jednostki penitencjarnej, przedstawiona w wystąpieniu nie jest zgodna ze stanem rzeczywistym. Wszyscy osadzeni przebywający w wizytowanym Areszcie Śledczym mieli zapewnioną ustawową normę 3 m2 powierzchni w celi mieszkalnej. W lipcu 2010 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał Zespół do Spraw EURO 2012, który opracował harmonogram działań organizacyjnych i logistycznych w okresie poprzedzającym i w czasie trwania tej sportowej imprezy. Dyrektor Generalny Służby Więziennej w ostatnim okresie podejmował wiele działań w celu zminimalizowania skutków wzrostu stanów zaludnienia jednostek, mając na względzie przede wszystkim zabezpieczenie maksymalnej liczby wolnych miejsc w aresztach śledczych mających siedzibę w tzw. Miastach Gospodarzach, na terenie których będą się odbywać mecze piłkarskie.