Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Macieja P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K z dnia 2012-06-05.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698784/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Macieja P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 343 § 7 k.p.k. w związku z art. 335 § 1 k.p.k., polegające na uwzględnieniu przez Sąd Rejonowy sprzecznego z wymogami prawa wniosku prokuratora i wydaniu wyroku zgodnego z tym wnioskiem w zakresie proponowanego obowiązku naprawienia szkody w sytuacji, gdy o roszczeniu wynikającym z popełnionego przez skazanego przestępstwa prawomocnie orzekł już wcześniej Sąd w innym postępowaniu, w konsekwencji czego doszło do rażącego naruszenia przepisu prawa procesowego - art. 415 § 5 Kpk. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej zobowiązania skazanego do naprawienia szkody.

 


Data odpowiedzi:
2012-10-04
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 4 października 2012 r., sygn. akt IV KK 180/12).