Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przepisów dotyczących dopuszczalnej masy przesyłki listowej ekonomicznej, ograniczających prawa osób pozbawionych wolności z dnia 2012-06-19.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/659487/10/II/704.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przepisów dotyczących dopuszczalnej masy przesyłki listowej ekonomicznej, ograniczających prawa osób pozbawionych wolności.

W 2011 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w sprawie uregulowań zawartych w § 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, wskazując na brak uzasadnienia dla zapisu, który stanowi, iż dopuszczalna masa przesyłki listowej ekonomicznej nierejestrowanej, wysyłanej przez osadzonych nieposiadających środków pieniężnych, wynosi do 20 g. Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zapewnił, że omawiane zagadnienie zostanie rozwiązane poprzez nowelizację przywołanego wyżej rozporządzenia. Tymczasem § 22 projektu z dnia 15 listopada 2011 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, umieszczonego na stronie internetowej Służby Więziennej, przewiduje, że dopuszczalna masa przesyłek listowych wynosi 20 g. Tym samym nie dokonano sugerowanej przez Biuro Rzecznika zmiany. W ocenie Rzecznika nie ma racjonalnych przesłanek do tego, by utrzymywać obecny stan rzeczy, który prowadzi do ograniczenia praw osób pozbawionych wolności. Zgodnie z cennikiem opłat za powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym, znajdującym się w załączniku do zarządzenia Nr 28 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 10 marca 2009 r., dopuszczalna masa przesyłki listowej ekonomicznej nierejestrowanej wynosi do 50g. Opłata przesyłki o masie do 50 g jest taka sama, jak przesyłki o masie do 20 g, zatem zmiana uregulowań nie niesie za sobą dodatkowych kosztów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o uwzględnienie w pracach nad projektem nowelizacji rozporządzenia zmiany dopuszczalnej masy przesyłki listowej ekonomicznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-07-11
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (11.07.2012 r.) poinformował, że w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości kontynuowane są prace związane z nowelizacją rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, które zostaną zakończone po rozstrzygnięciu szeregu kwestii merytorycznych, odnoszących się zarówno do projektu regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności jak i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.