Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących materię koncesji na rozpowszechnianie programów z dnia 2012-06-27.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/691496/11/V/607.2 RZ
Data sprawy:
2012-06-27
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących materię koncesji na rozpowszechnianie programów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: