Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Mieczysława G. od prawomocnego orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 1953 r z dnia 2012-07-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/678322/11/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Mieczysława G. od prawomocnego orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 1953 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa materialnego (art. 22 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa), polegające na uznaniu Mieczysława G. za winnego przypisanego mu czynu, pomimo braku w jego zachowaniu znamion przestępstwa określonego w tym przepisie - co miało istotny wpływ na jego treść. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie Mieczysława G. od popełnienia przypisanego mu przestępstwa.

 


Data odpowiedzi:
2012-09-13
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 13 września 2012 r., sygn. akt III KK 255/12).