Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Krzysztofa Z. od wyroku Sądu Okręgowego w B. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w C z dnia 2012-07-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/693278/12/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Krzysztofa Z. od wyroku Sądu Okręgowego w B. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w C.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie przepisu prawa karnego materialnego, tj. art. 102 Kodeksu karnego poprzez wyrażenie błędnego poglądu, że wszczęcie postępowania in personom, o którym mowa w tym przepisie, następuje z chwilą wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, nie zaś z chwilą jego promulgacji tj. ogłoszenia osobie tegoż postanowienia - w następstwie czego utrzymano w mocy wyrok sądu I instancji wydany z analogicznym naruszeniem prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego oraz utrzymanego w nim w mocy orzeczenia Sądu Rejonowego w części dotyczącej skazania oskarżonego za czyn opisany w pkt 1 wyroku Sądu Rejonowego i umorzenie postępowania przeciwko oskarżonemu z powodu ustania karalności zarzucanego mu czynu.

 


Data odpowiedzi:
2012-10-25
Opis odpowiedzi:


Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt IV KK 226/12).