Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Wiesława J. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w S z dnia 2012-08-10.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698374/12/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-08-10
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Wiesława J. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w S.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 7 k.p.k. i art. 410 k.p.k., w następstwie wyrażenia dowolnego poglądu, że przypadkowy udział w wydarzeniach publicznych uniemożliwia uznanie go za realizujący działania na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w sytuacji, gdy notorium sądowym i historycznym jest, że wydarzenia te inspirowane były z założeniem "przypadkowego" zaangażowania szerokich mas społeczeństwa, które w ten spontaniczny sposób manifestowało swój sprzeciw przeciwko ówczesnemu systemowi politycznemu, co było działaniem na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Okręgowego w S. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-05-16
Opis odpowiedzi:Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 16 maja 2013 r., sygn. akt V KK 309/12).