Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichOdwołanie od decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 lipca 2012 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 30 listopada 2009 r z dnia 2012-07-23.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZA POŚREDNICTWEM PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/666380/11/I/120.1 RZ
Data sprawy:
2012-07-23
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Odwołanie od decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 lipca 2012 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 30 listopada 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie w całości decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 lipca 2012 r. oraz o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 2009 r.

W dniu 14 maja 2012 r. Rzecznik złożył wniosek do Prezesa ARiMR o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR. Rzecznik podniósł w nim, że termin 14-dniowy określony w przepisie art. 22 ust. 5 ustawy o płatnościach nie jest, wbrew stanowisku wyrażonemu w zaskarżonej decyzji, terminem procesowym, którego uchybienie wywołuje jakiekolwiek ujemne skutki dla strony postępowania. Powyższy termin jest wyłącznie terminem instrukcyjnym, gdyż w wypadku jego uchybienia ustawodawca nie wprowadza żadnych ujemnych skutków dla wnioskodawcy. Prezes ARiMR decyzją z dnia 3 lipca 2012 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR z dnia 30 listopada 2009 r. Prezes nie podzielił argumentacji Rzecznika, gdyż jego zdaniem termin określony w przepisie art. 22 ust. 5 ustawy o płatnościach jest terminem procesowym. Z tego względu niedotrzymanie tego terminu skutkuje niemożnością merytorycznego rozpatrzenia wniosku o przyznanie płatności. Rzecznik podkreśla w odwołaniu, że z uwagi na instrukcyjny charakter terminu określonego w art. 22 ust. 5 ustawy o płatnościach dołączenie przez wnioskodawcę odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po upływie terminu 14 dni było skuteczne i uchybienie temu terminowi nie mogło być podstawą decyzji o odmowie przyznania płatności bezpośrednich, gdyż takich skutków związanych z tym uchybieniem nie przewidują przepisy prawa.

 


Data odpowiedzi:
2012-09-21
Opis odpowiedzi:


Sprawa rozpatrzona pozytywnie (decyzją z dnia 21 września 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i stwierdził nieważność decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).