Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby utworzenia w jednej z jednostek penitencjarnych na południu Polski oddziału ginekologiczno - położniczego z dnia 2012-08-29.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/697448/12/VII/720.5 RZ
Data sprawy:
2012-08-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby utworzenia w jednej z jednostek penitencjarnych na południu Polski oddziału ginekologiczno - położniczego.

W związku z pełnieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji, pracownicy Zespołu "Krajowy Mechanizm Prewencji" Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzają systematyczne wizytacje w miejscach detencji, w tym w zakładach karnych i aresztach śledczych. W trakcie wizytacji jednego z zakładów karnych, Krajowy Mechanizm Prewencji ujawnił przypadek przetransportowania ze szpitala odległego o około 500 km kobiety w zagrożonej ciąży. W rezultacie, w opinii personelu medycznego wizytowanego zakładu, z tego powodu doszło do przedwczesnego porodu. Zakład jest jedyną jednostką penitencjarną w Polsce, w której mogą przebywać kobiety od siódmego miesiąca ciąży, gdyż dysponuje oddziałem ginekologiczno - położniczym. W świetle art. 18 Konstytucji RP macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższa zasada jest rozwinięta w art. 68 ust. 3 Konstytucji RP stanowiąc w omawianym zakresie, że władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym. W przypadku osób pozbawionych wolności przytoczone obowiązki państwa mają szczególne znaczenie. Zgodnie z art. 115 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, skazanemu zapewnia się bezpłatne świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sanitarne. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie stosownych działań zmierzających do utworzenia również w jednej z jednostek penitencjarnych na południu Polski oddziału ginekologiczno - położniczego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-09-17
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (17.09.2012 r.) poinformował, że utworzenie kolejnego oddziału położniczego dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności nie ma uzasadnienia ekonomicznego ani merytorycznego. Funkcjonujący obecnie w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu oddział ginekologiczno-położniczy w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia medyczne. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przedstawił na poparcie swojej opinii dane, z których wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat potencjał oddziału w Grudziądzu był wykorzystywany co najwyżej w połowie, zapewniając większą liczbę miejsc, niż było to konieczne. Odnosząc się do przywołanego w wystąpieniu Rzecznika przypadku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej zauważa, że istnieją inne możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki w tym zakresie. Decyzje o zakwalifikowaniu do transportu podejmuje lekarz. W przypadku, gdy transport jest niewskazany, kierownik podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności uzgadnia z kierownikiem podmiotu leczniczego położonego najbliżej zakładu karnego termin i miejsce udzielenia osobie pozbawionej wolności świadczenia zdrowotnego. A zatem, w związku z przedstawionymi wyjaśnieniami, zmiany organizacyjne w zakresie opieki ginekologiczno-położniczej w strukturach więziennictwa zostały uznane za nieuzasadnione.