Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozważenia podjęcia inicjatywy legislacyjnej w kwestii umożliwienia rejestrowania przez strony przebiegu rozprawy w postępowaniu cywilnym z dnia 2012-09-21.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665853/11/I/105 RZ
Data sprawy:
2012-09-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozważenia podjęcia inicjatywy legislacyjnej w kwestii umożliwienia rejestrowania przez strony przebiegu rozprawy w postępowaniu cywilnym.
W dniu 3 marca 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w kwestii możliwości rejestrowania przez strony przebiegu rozprawy w postępowaniu cywilnym. Ze stanowiska przedstawionego Rzecznikowi wynikało, że nie zachodzi potrzeba podjęcia działań legislacyjnych w postulowanym zakresie. Rzecznik wciąż jednak otrzymuje skargi osób, chcących zarejestrować przebieg rozprawy, na co nie zezwalają przewodniczący. Chodzi o sytuacje, w których sporządzany jest jedynie protokół pisemny pod kierunkiem przewodniczącego. Strony chcą wówczas rejestrować przebieg rozpraw, bez informowania o tym przewodniczącego, w przeciwnym bowiem razie spotykają się z odmową. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej, aby doprowadzić do wyraźnej regulacji ustawowej opisanego problemu, podobnie jak to ma miejsce w procedurze karnej.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-10-02
Opis odpowiedzi:

Minister Sprawiedliwości (02.10.2012 r.) poinformował, że w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw proponuje się wprowadzenie do k.p.c. przepisu wzorowanego na treści art. 358 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Według projektowanej regulacji, strona będzie mogła utrwalać przebieg posiedzenia za zgodą sądu. Sąd odmówi udzielenia tej zgody wtedy, gdy przeciwko utrwalaniu przebiegu posiedzenia przemawia wzgląd na prawidłowość postępowania. Strona będzie mogła posługiwać się wyłącznie urządzeniem rejestrującym dźwięk, a samodzielna rejestracja obrazu będzie niedopuszczalna. Zakłada się, że projektowany przepis znajdzie zastosowania także wtedy, gdy protokół z posiedzenia będzie sporządzany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk. Prace nad projektem założeń znajdują się na etapie uzgodnień międzyresortowych.