Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na interpretację indywidualną Ministra Finansów wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 2012-09-26.

Adresat:
URZĄD SKARBOWY WARSZAWA MOKOTÓW
Sygnatura:
RPO/707332/12/V/618.4.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-26
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na interpretację indywidualną Ministra Finansów wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonej interpretacji naruszenie art. 14c § 1 i 2 oraz art. 121 § 1 art. 125 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa i wnosi o uchylenie tej interpretacji.

Będący przedmiotem interpretacji art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadza ulgę mieszkaniową, której zastosowanie prowadzi do obniżenia wartości podstawy opodatkowania, w ostatecznym rezultacie wpływa na zmniejszenie wysokości kwoty podatku. Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Zgodnie z § 2 tego przepisu w razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. W przedmiotowej sprawie organ podatkowy nie wyjaśnił w sposób wyczerpujący, dlaczego uznał, że wnioskodawca nie spełnił drugiej z przesłanek zachowania ulgi z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ani też, które okoliczności dały podstawę do oceny, że wnioskodawca spełnił pierwszą z przesłanek wynikającą z art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.