Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Szkół Akademickich w sprawie rozważenia wprowadzenia do programów nauczania na kierunkach związanych z tworzeniem środowiska zabudowanego, zasad uniwersalnego projektowania, w celu zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych z dnia 2012-10-22.

Adresat:
KONFERENCJA REKTORÓW POLSKICH SZKÓŁ AKADEMICKICH
Sygnatura:
RPO/701167/12/I/107 RZ
Data sprawy:
2012-10-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Szkół Akademickich w sprawie rozważenia wprowadzenia do programów nauczania na kierunkach związanych z tworzeniem środowiska zabudowanego, zasad uniwersalnego projektowania, w celu zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych jest jednym z podstawowych warunków ich aktywności w społeczeństwie. Najlepszą formą zapewnienia tej dostępności jest uniwersalne projektowanie. W art. 2 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych pojęcie to zdefiniowano jako stosowanie takich rozwiązań, które są użyteczne dla wszystkich ludzi w jak największym zakresie, bez potrzeby wprowadzania adaptacji lub specjalistycznych zmian. Termin ten odnosi się do produktów, środowisk, programów i usług i nie wyklucza stosowania urządzeń pomocniczych dla pewnych grup osób niepełnosprawnych. Mimo, że art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane formułuje wymóg zapewnienia warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, większość architektów nie wie, jak prawidłowo projektować środowisko zabudowane w taki sposób, żeby było użyteczne dla wszystkich, dostępne także dla osób niepełnosprawnych, bez potrzeby wprowadzania adaptacji lub specjalistycznych zmian. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie wprowadzenia na kierunkach związanych z projektowaniem środowiska zabudowanego przedmiotów przedstawiających zasady uniwersalnego projektowania. Proponuje także współpracę Biura RPO z uczelniami w zakresie promowania uniwersalnego projektowania.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: