Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy 20 Brygady Zmechanizowanej, a także warunków służby i szkolenia z dnia 2012-10-23.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/710972/12/III/901 RZ
Data sprawy:
2012-10-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy 20 Brygady Zmechanizowanej, a także warunków służby i szkolenia.

W sierpniu 2012 r. współpracownicy Rzecznika Praw Obywatelskich przebywali w 20 Brygadzie Zmechanizowanej w celu sprawdzenia przestrzegania praw obywatelskich oraz zapoznania się z warunkami służby i szkolenia, a także najistotniejszymi problemami żołnierzy. Stopień ukompletowania Brygady wynosi 21%. Od 1 stycznia 2013 r. skład osobowy jednostki będzie jeszcze mniejszy. Tak szczupłe stany osobowe utrudniają realizację bieżących zadań. Zbyt częste zdaniem żołnierzy zmiany ustawy pragmatycznej powodują brak poczucia stabilności oraz zwiększają obawy co do dalszej możliwości pełnienia służby. Zróżnicowanie uposażeń, pomiędzy korpusem szeregowych, a korpusem podoficerskim - w ocenie zainteresowanych - jest zbyt małe, natomiast odpowiedzialność podoficerów jest nieporównywalnie większa. Zdaniem żołnierzy reaktywowania wymaga wojskowa służba zdrowia. Żołnierze nie są kierowani na kursy z uwagi na brak miejsc, a następnie w niedługim czasie są zwalniani z uzasadnieniem, że nie mają ukończonego odpowiedniego przeszkolenia. Zbyt późno informowani są o zmianach wysokości wypłacanych odpraw mieszkaniowych. Żołnierze, którym kontrakty kończą się za kilka lat, wyrażają obawy, czy wprowadzane przepisy dotyczące nabywania uprawnień emerytalnych będą dotyczyć także ich w przypadku przedłużenia czasu służby wojskowej. Poruszono też kwestię informowania kandydatów przyjmowanych do korpusu szeregowych zawodowych, że mogą służyć tylko 12 lat. Jak podkreślano, zarówno w czasie składania dokumentów, jak też podczas procedury przyjmowania, takich informacji nikt im nie przekazał, mimo że przepisy takie już obowiązywały. Zwracano uwagę, że w innych służbach mundurowych podobnych ograniczeń się nie stosuje. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o zajętym stanowisku wobec przedstawionych spraw.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-12-03
Opis odpowiedzi:

Minister Obrony Narodowej (03.12.2012 r.) stwierdził, że wskaźnik ukompletowania 20 Brygady wynika z zaszeregowania jednostki do określonej kategorii bojowej w rozkazie Szefa Sztabu Generalnego WP. Zdaniem Ministra zróżnicowanie uposażeń pomiędzy korpusem podoficerskim a korpusem szeregowych jest właściwe a wojskowa służba zdrowia pomimo ciągłej restrukturyzacji w pełni zapewnia opiekę zdrowotną dla żołnierzy. Zgłoszenia żołnierzy zawodowych na kursy dokonują dowódcy jednostek wojskowych. Liczba kandydatów uzależniona jest od limitów, środków finansowych oraz możliwości szkoleniowych uczelni. Najczęstszymi przyczynami niezakwalifikowania na organizowane kursy są braki środków finansowych oraz możliwości szkoleniowe uczelni. Z nadesłanej odpowiedzi wynika, że prowadzona akcja informacyjna przez Wojskową Agencję Mieszkaniową jest właściwa i szeroko zakrojona (m.in. poprzez internet), a wprowadzane zmiany są w zasadzie korzystne dla kadry. Ograniczenie możliwości pełnienia służby przez szeregowych zawodowych do 12 lat, wynikało głównie z zapobieganiu tworzenia tzw. "młodych emerytów" i obecnie nie widzi się zagrożeń spowodowanych brakiem kandydatów do obsadzania stanowisk zwalnianych przez żołnierzy, którzy osiągnęli dwunastoletni okres służby kontraktowej. Nie przewiduje się w tym zakresie nowelizacji ustawy pragmatycznej. Stosowana praktyka - zdaniem Ministra -nie potwierdza tezy, że kandydaci przyjmowani do korpusu szeregowych zawodowych w czasie składania dokumentów nie są informowani o fakcie, że mogą służyć tylko do 12 lat.