Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Jana B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w Ż z dnia 2012-12-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/712866/12/II/203.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Jana B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w Ż.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., polegające na wyrażeniu przez Sąd II instancji błędnego poglądu prawnego, że poprzednie prawomocne umorzenie postępowania m.in. przeciwko Janowi B., w oparciu o treść art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., w sprawie II K 931/09, wytworzyło stan powagi rzeczy osądzonej, co uzasadniało uchylenie wyroku Sądu I instancji w sprawie II K 493/10 i umorzenie postępowania karnego przeciwko Janowi B. w oparciu o treść art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., z uwagi na to, że postępowanie to dotyczyło tego samego oskarżonego i tego samego czynu, co w sprawie II K 931/09, w sytuacji gdy ujemna przesłanka procesowa w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela ma charakter usuwalny, a orzeczenie wydane na tej podstawie nie jest rozstrzygnięciem merytorycznym i nie przesądzało o utracie skargi przez oskarżyciela prywatnego w sprawie II K 493/10, umorzenie postępowania przygotowawczego w fazie "in rem" nie wyczerpuje stanu powagi rzeczy osądzonej.

 


Data odpowiedzi:
2013-02-19
Opis odpowiedzi:


Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt IV KK 404/12).