Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania z osobami nietrzeźwymi w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych z dnia 2013-03-22.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/690709/11/II/715 RZ
Data sprawy:
2013-03-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania z osobami nietrzeźwymi w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Przypadki zgonów osób doprowadzonych do wytrzeźwienia do Pomieszczeń dla osób zatrzymanych jednostek organizacyjnych Policji stanowią przedmiot zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich już od dłuższego czasu. Wobec likwidowania kolejnych izb wytrzeźwień oraz odmawiania przyjmowania osób nietrzeźwych przez szpitale, na Policję przerzuca się ciężar odpowiedzialności za osoby doprowadzone do wytrzeźwienia. W ocenie Rzecznika osoba, której stan nietrzeźwości jest niedookreślony powinna zostać umieszczona w izbie wytrzeźwień. Tylko tam ma bowiem zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną. Badanie lekarskie przeprowadzane przed umieszczeniem nietrzeźwego w Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych jest zwykle pobieżne. Z analizy spraw prowadzonych w Biurze RPO wynika, że system nadzoru funkcjonariuszy Policji nad osobami umieszczonymi w Pomieszczeń dla osób zatrzymanych jest niewystarczający. Zdaniem Rzecznika system ten powinien odpowiadać standardom zbliżonym do tych, jakie zostały przyjęte w izbach wytrzeźwień. Tam personel wykonuje bezpośredni nadzór nad nietrzeźwymi, co jest niezbędne, aby ocenić, czy wymagają oni pomocy medycznej. Na miejscu dyżur pełni również lekarz. Poprzestanie wyłącznie na śledzeniu zapisu z monitoringu, czy zaglądaniu do celi przez wizjer (co ma w praktyce często miejsce w Pomieszczeniach dla osób zatrzymanych), jest niewystarczające. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie i rozważenie potrzeby wprowadzenia określonych zasad postępowania z osobami nietrzeźwymi, które są umieszczane w Pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, tak aby zminimalizować zagrożenie zgonem takiej osoby w czasie jej pobytu w jednostce Policji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-04-15
Opis odpowiedzi:

Komendant Główny Policji (15.04.2013 r.) poinformował, że obecne rozwiązanie, umożliwiające umieszczanie osób nietrzeźwych w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ) powinno mieć charakter doraźny i funkcjonować jedynie do czasu utworzenia w całym kraju sieci wyspecjalizowanych placówek, które zapewniałyby odpowiednią pomoc lekarską osobom nietrzeźwym. Wymaga to jednak nowych rozwiązań systemowych. Komenda Główna Policji od wielu lat postuluje odpowiednią zmianę ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wsparcie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w tej inicjatywie stanowiłoby nieocenioną pomoc w zakresie poprawy bezpieczeństwa osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
Odnosząc się do sugestii niewystarczającego systemu nadzoru funkcjonariuszy Policji nad umieszczonymi w PdOZ osobami doprowadzonymi do wytrzeźwienia, Komendant Główny Policji podkreślił, że policyjne pomieszczenia tworzone są przede wszystkim dla osób zatrzymanych, podejrzewanych o popełnienie przestępstw lub wykroczeń, a nie dla wymagających odpowiedniej opieki lekarskiej pacjentów, za jakich powinno się uważać osoby doprowadzane w celu wytrzeźwienia. Komenda Główna Policji rozważała kwestię zapewnienia osobom umieszczonym w PdOZ całodobowej opieki medycznej, jednak byłoby to rozwiązanie przekraczające możliwości finansowe Policji. Zważywszy na fakt, że rozwiązanie umożliwiające umieszczanie osób nietrzeźwych w PdOZ powinno mieć charakter czasowy, aspekt zapewnienia w PdOZ całodobowej opieki lekarskiej wydaje się być niecelowy.