Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad udzielania zwolnień od zajęć służbowych żołnierzom oddającym honorowo krew z dnia 2013-03-27.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/719142/12/III/901 RZ
Data sprawy:
2013-03-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad udzielania zwolnień od zajęć służbowych żołnierzom oddającym honorowo krew.

Na tle skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich pojawił się problem braku odpowiednich regulacji prawnych, umożliwiających żołnierzowi oddającemu honorowo krew uzyskanie zwolnienia od zajęć służbowych na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi oraz na czas niezbędny do przeprowadzenia

zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od służby. Powoduje to, że żołnierze w takich sytuacjach zmuszeni są do korzystania z instytucji urlopów okolicznościowych. Zasady zwalniania od zajęć służbowych krwiodawców przewidują przepisy niektórych pragmatyk służbowych (np. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej). Wprowadzenie w odniesieniu do żołnierzy zawodowych podobnych rozwiązań prawnych stanowiłoby wyraz wsparcia idei honorowego krwiodawstwa, mającego w środowisku żołnierzy zawodowych wieloletnią tradycję. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w kwestii uregulowania omawianego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-05-16
Opis odpowiedzi:

Minister Obrony Narodowej (16.05.2013 r.) podzielił stanowisko Rzecznika i zapowiedział, że w Ministerstwie Obrony Narodowej zostaną podjęte kroki legislacyjne w celu nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych mające na celu uregulowanie zwolnienia od zajęć służbowych żołnierza zawodowego w celu oddania krwi oraz na czas niezbędny do przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich.