Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów regulujących obowiązek składania oświadczeń majątkowych z dnia 2013-04-02.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/699508/12/I/116.6 RZ
Data sprawy:
2013-04-02
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów regulujących obowiązek składania oświadczeń majątkowych.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się pracownik Urzędu Lotnictwa Cywilnego z problemem wynikającym z obowiązku składania oświadczeń o stanie majątku, uregulowanego w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego podzielił stanowisko Rzecznika o zasadności doprecyzowania przepisów tej ustawy, w celu zdefiniowania pojęcia "stanowiska równorzędne pod względem płacowym". W ocenie Rzecznika rozbieżności w interpretacji powyższego pojęcia mogą powodować problemy ze stosowaniem przepisów, zarówno przez osoby mające składać oświadczenia majątkowe, jak i osoby przełożone osób zobowiązanych do składania tych oświadczeń, a w konsekwencji stwarzają stan niepewności prawnej naruszającej prawa i wolności obywatelskie. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych stanowi istotną ingerencję w konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela, w szczególności w prawo do prywatności. Kwestionowana regulacja prawna nie spełnia także konstytucyjnego wymogu stanowienia precyzyjnych przepisów prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-08-08
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (08.08.2013 r.) w odpowiedzi na przekazane mu wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich poinformował, że organem właściwym do zainicjowania stosownych prac legislacyjnych jest, w jego ocenie, Szef Służby Cywilnej.