Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzania przez funkcjonariuszy Policji działań antyterrorystycznych z dnia 2013-04-09.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/722944/13/III/903.1.4 RZ
Data sprawy:
2013-04-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzania przez funkcjonariuszy Policji działań antyterrorystycznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu kwestie związane z pozyskiwaniem materiałów wybuchowych, przedstawione przez policjantów z dwóch jednostek antyterrorystycznych. Obecnie funkcjonariusze korzystają z magazynów znajdujących się w innych miejscowościach, co znacznie utrudnia przeprowadzenie skutecznych działań antyterrorystycznych. Rozwiązaniem obecnych problemów byłby zdaniem zainteresowanych zakup specjalistycznych magazynów (kontenerów) przeznaczonych do przechowywania materiałów wybuchowych dla potrzeb pododdziału antyterrorystycznego. Niestety, przeszkodę w realizacji zakupu stanowią znaczne ograniczenia środków finansowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o spowodowanie zbadania i rozwiązania przedstawionych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-04-30
Opis odpowiedzi:

Minister Spraw Wewnętrznych (30.04.2013 r.) poinformował, że organizacja zaplecza magazynowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji pozostaje w kompetencji komendanta wojewódzkiego Policji. Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że na potrzeby Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, o którym mowa w wystąpieniu Rzecznika, został wyremontowany w 2012 roku budynek, który przystosowano do magazynowania materiałów wybuchowych. Ponadto, do końca czerwca 2013 roku dokonany zostanie zakup wymaganych specjalistycznych pojemników do przechowywania materiałów wybuchowych, które będzie można bezpiecznie umieścić w jednym z pomieszczeń wyremontowanego budynku. Natomiast w odniesieniu do drugiego z wymienionych w wystąpieniu Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji należy wskazać, że z uwagi na uwarunkowania związane z lokalizacją terenu, rozwiązaniem byłby zakup tzw. Kontenerowego Magazynu do Przechowywania Materiałów Wybuchowych. Mając na uwadze fakt, że środki finansowe przeznaczone na inwestycje Policji w 2013 roku zostały rozdysponowane, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie możliwa w 2014 roku po uprzednim zabezpieczeniu na ten cel środków finansowych.