Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na interpretację indywidualną Ministra Finansów wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 2012-09-26.

Adresat:
IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE BIURO KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ W PŁOCKU
Sygnatura:
RPO/707332/12/V/618.4.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-26
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na interpretację indywidualną Ministra Finansów wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonej interpretacji naruszenie art. 14c § 1 i 2 oraz art. 121 § 1 art. 125 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa i wnosi o uchylenie tej interpretacji.

Będący przedmiotem interpretacji art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadza ulgę mieszkaniową, której zastosowanie prowadzi do obniżenia wartości podstawy opodatkowania, w ostatecznym rezultacie wpływa na zmniejszenie wysokości kwoty podatku. Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Zgodnie z § 2 tego przepisu w razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. W przedmiotowej sprawie organ podatkowy nie wyjaśnił w sposób wyczerpujący, dlaczego uznał, że wnioskodawca nie spełnił drugiej z przesłanek zachowania ulgi z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ani też, które okoliczności dały podstawę do oceny, że wnioskodawca spełnił pierwszą z przesłanek wynikającą z art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 


Data odpowiedzi:
2013-03-14
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 14 marca 2013 r., sygn. akt SA/Wa 3059/12).