Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz E. M. od prawomocnego wyroku b. Sądu Wojewódzkiego w R. z 1960 r. (represje wobec Świadków Jehowy) z dnia 2013-03-25.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/576988/07/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz E. M. od prawomocnego wyroku b. Sądu Wojewódzkiego w R. z 1960 r. (represje wobec Świadków Jehowy).

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia, naruszenie prawa karnego materialnego, a mianowicie art. 36 m.k.k., polegające na uznaniu E. M. za winnego popełnienia przypisanego mu czynu, pomimo braku w jego zachowaniu znamion przestępstwa określonego tym przepisem. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku b. Sądu Wojewódzkiego w R. i uniewinnienie E. M. od popełnienia przypisanego mu czynu.

 


Data odpowiedzi:
2013-04-24
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt IV KK 102/13).