Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Okręgowego w K. o uznanie za nieważny wyrok b. Wojskowego Sądu Rejonowego w K. z 1951 r., wydany wobec ks. Piotra O. i ks. Zbigniewa G z dnia 2013-01-23.

Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/688577/11/II/203.1.14 RZ
Data sprawy:
2013-01-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o unieważnienie orzeczenia (ustawa z dn. 23.02.1991) (WR)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Okręgowego w K. o uznanie za nieważny wyrok b. Wojskowego Sądu Rejonowego w K. z 1951 r., wydany wobec ks. Piotra O. i ks. Zbigniewa G.

W niniejszej sprawie, Sąd uznał oskarżonych księży za winnych udzielania porad oraz wskazówek w sprawach organizacyjnych i swego poparcia moralnego w przestępczej działalności nielegalnej organizacji Armia Podziemna. W świetle faktów historycznych bezspornym jest, że po 1944 r. w Polsce działało szereg organizacji o różnym zasięgu terytorialnym działania i liczebności oraz różnym stopniu sformalizowania, które nie godząc się z nową rzeczywistością polityczną w kraju, podjęły aktywną działalność na rzecz przywrócenia Polsce prawdziwie niepodległego bytu. W tej sytuacji wszelkie działania przybierające postać współpracy, udzielania wsparcia czy pomocy tej organizacji, również uzyskują powyższy charakter. Nagłośnienie tego procesu było wynikiem nasilającej się propagandy skierowanej przeciwko Kościołowi i chęcią zburzenia autorytetu kleru, w którym ówczesne władze upatrywały zagrożenie dla realizacji systemu komunistycznego PRL.

 


Data odpowiedzi:
2013-04-18
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt III Ko 54/13). Sąd Okręgowy stwierdził nieważność wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w K. z 1951 r.