Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym przez organy rejestrujące pojazdy sprowadzane z państw Unii Europejskiej z dnia 2013-05-22.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/720157/12/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym przez organy rejestrujące pojazdy sprowadzane z państw Unii Europejskiej.

Z treści skargi rozpatrywanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynikało, że praktyka organów rejestrujących samochody sprowadzane z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i rejestrowane po raz pierwszy, może utwierdzać obywateli w przekonaniu, że nie ma obowiązku zapłaty akcyzy. Organy rejestrujące pojazdy często nie wymagają, wbrew obowiązującym przepisom, przedłożenia dokumentu potwierdzającego uiszczenie akcyzy albo brak obowiązku zapłaty tego podatku lub zwolnienie z podatku. Zaniechania te nie stoją na przeszkodzie wszczynaniu przez organy podatkowe postępowań zmierzających do określenia wysokości podatku akcyzowego. W opinii Rzecznika, źródło problemów, z którymi borykają się obywatele nabywający sprowadzone do Polski samochody, mogłoby zostać zlikwidowane poprzez wprowadzenie wspólnej definicji samochodu osobowego, która byłaby stosowana zarówno w Prawie o ruchu drogowym, jak i w ustawie o podatku akcyzowym. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oraz rozważenie podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-05-22
Opis odpowiedzi:

Minister Finansów (20.06.2013 r.) wyjaśnił, że wypracowanie wspólnej definicji samochodu osobowego nie jest możliwe. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury prowadzili w toku roboczych spotkań prace mające na celu ujednolicenie definicji samochodu osobowego, która byłaby tożsama zarówno w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, jak i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Członkowie zespołu z ramienia obu Ministerstw doszli jednak do wniosku, iż z uwagi na diametralnie różne kryteria klasyfikacji pojazdów w ustawie o podatku akcyzowym i ustawie prawo o ruchu drogowym, nie sposób wypracować wspólnej definicji samochodu osobowego. Jedną z przyczyn uniemożliwiających wypracowanie wspólnej definicji jest bariera na poziomie legislacji Unii Europejskiej, gdyż kwestie nomenklatury scalonej oraz homologacji są określane przez różne akty prawa wspólnotowego. Zatem ujednolicenie definicji samochodu osobowego w obydwu przedmiotowych ustawach musiałoby najpierw wynikać ze spójności rozwiązań unijnych.