Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz M. S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W z dnia 2013-05-22.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/692552/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz M. S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k., poprzez brak wyjścia poza granice zaskarżenia i podniesione w apelacjach oskarżonego i jego obrońcy zarzuty, a w konsekwencji utrzymanie w mocy rażąco niesprawiedliwego wyroku Sądu meriti, w części dotyczącej orzeczenia wobec oskarżonego nawiązki na rzecz pokrzywdzonej, które to rozstrzygnięcie w tym zakresie zapadło z obrazą art. 67 § 3 k.k. w związku z art. 415 § 5 k.p.k., ponieważ przepis art. 67 § 3 k.k., w brzmieniu obowiązującym w dacie czynu, nie dawał podstawy do orzeczenia nawiązki wobec oskarżonego w stosunku do którego warunkowo umorzono postępowanie karne. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w T. w zaskarżonej części oraz utrzymanego nim w mocy w tym zakresie orzeczenia Sądu Rejonowego w W.

 


Data odpowiedzi:
2013-07-16
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt III KK 181/13).