Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniu ze skargi kasacyjnej W.M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oddalającego skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku skarżącego o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z dnia 2013-03-25.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/698702/12/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniu ze skargi kasacyjnej W.M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oddalającego skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku skarżącego o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.

 


Data odpowiedzi:
2013-03-25
Opis odpowiedzi:


Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 16 maja 2013 r., sygn. akt II OSK 1695/12).