Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie braku wyraźnych uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ochrony prawnej przed dyskryminacją osób pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 2013-06-13.

Adresat:
SENAT KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/704986/12/I/4.1.5 RZ
Data sprawy:
2013-06-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie braku wyraźnych uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ochrony prawnej przed dyskryminacją osób pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Rzecznik Praw Obywatelskich, jako organ wykonujący zadania dotyczące realizacji zasady równego traktowania, prowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie osoby pracującej na podstawie umowy cywilnoprawnej, zwolnionej z uwagi na swoją orientację seksualną. W wystąpieniu skierowanym do Głównego Inspektora Pracy, Rzecznik Praw Obywatelskich zaznaczyła, że przepisy ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, zakazujące dyskryminacji w obszarze pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, w pełni realizują się w zadaniach Państwowej Inspekcji Pracy. Główny Inspektor Pracy podzieliła stanowisko Rzecznika, jednak podkreśliła, że Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzeganie przepisów prawa pracy, a takimi przepisami nie są przepisy ustawy o równym traktowaniu. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej inspekcja może jedynie badać kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Zdaniem Rzecznika należałoby rozważyć, czy w podstawie prawnej upoważniającej Państwową Inspekcję Pracy do prowadzenia czynności kontrolnych przestrzegania przepisów prawa pracy nie powinno znaleźć się upoważnienie do kontroli przestrzegania przepisów ustawy o równym traktowaniu zakazujących nierównego traktowania osób fizycznych pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie zasadności nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: