Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie prac nad projektem ustawy o konsulach i urzędach konsularnych z dnia 2013-06-16.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/491365/04/I/102 RZ
Data sprawy:
2013-06-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie prac nad projektem ustawy o konsulach i urzędach konsularnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się sprawą uregulowania kwestii związanych z załatwianiem spraw przed konsulami Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju już od końca 2004 r. Od tego czasu prowadził z Ministerstwem Spraw Zagranicznych korespondencję, w której wskazywał na potrzebę wydania rozporządzenia wymienionego w art. 31 ust. 1 ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce obowiązującego dotychczas zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie szczegółowego postępowania przed konsulem. Zarządzenie ministra jako akt o charakterze wewnętrznym nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa RP. Mimo to, przedmiotowe zarządzenie zawiera normy o charakterze powszechnie obowiązującym. Sprawa kompleksowego uregulowania kwestii związanych z załatwianiem spraw przed konsulami Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju jest niezwykle istotna z punktu widzenia konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o stanie prac nad projektem ustawy o konsulach i urzędach konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-08
Opis odpowiedzi:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (08.07.2013 r.) poinformowało, że projekt ustawy o konsulach i urzędach konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej został wpisany w styczniu 2013 r. do Wykazu Prac Rządu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem ostatecznej wersji projektu w celu przekazania go do uzgodnień międzyresortowych. Projekt nowej ustawy normować będzie w sposób kompleksowy całość zagadnień konsularnych, tj. funkcje konsulów, zagadnienia organizacji urzędów konsularnych, postępowanie przed konsulem oraz przepisy o konsulach honorowych.