Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie działań podejmowanych przeciwko aktom ksenofobii i rasizmowi w województwie podlaskim z dnia 2013-06-26.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/666658/11/I/4 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie działań podejmowanych przeciwko aktom ksenofobii i rasizmowi w województwie podlaskim.
Rzecznik Praw Obywatelskich wyraziła zadowolenie z informacji o bezpośrednim koordynowaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych działań wszystkich służb i organów administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania aktom rasizmu na terenie województwa podlaskiego. W obliczu rosnącej wielokulturowości i utrzymujących się stereotypowych ocen różnych grup ludności, pojawia się szereg wyzwań zarówno dla rządzących, jak i całego społeczeństwa polskiego. Organy państwowe powinny kreować i realizować taką politykę społeczną, która zapewni wszystkim mieszkańcom kraju, niezależnie od ich narodowości czy pochodzenia etnicznego, przestrzeganie praw człowieka, w tym ochronę przed przemocą. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o wskazanie, jakie działania planowane są na terenie województwa podlaskiego w zakresie przeciwdziałania aktom ksenofobii i rasizmowi.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-24
Opis odpowiedzi:

Minister Spraw Wewnętrznych (24.07.2013 r.) poinformował, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych utworzony został zespół, którego zadaniem jest współpraca z Wojewodą Podlaskim przy tworzeniu programu ukierunkowanego na przeciwdziałanie dalszym przypadkom przestępstw z nienawiści na terenie Białegostoku poprzez oddziaływanie na społeczność zamieszkującą to miasto. Ponadto w ramach prac Zespołu do spraw Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego, powołanego przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 17 maja 2013 roku, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku podjęła szereg działań mających na celu walkę z przestępczością o podłożu narodowościowym.