Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zapewnienia obywatelom polskim właściwego stopnia ochrony prywatności w Internecie z dnia 2013-07-03.

Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/738662/13/I/115.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zapewnienia obywatelom polskim właściwego stopnia ochrony prywatności w Internecie.
Rzecznik Praw Obywatelskich z zaniepokojeniem przyjęła informacje o istnieniu w USA programu PRISM, w ramach którego amerykańska Narodowa Agencja Bezpieczeństwa i Federalne Biuro Śledcze posiadają możliwość inwigilacji danych internautów w postaci plików audio i wideo, e-maili czy przesyłanych fotografii i dokumentów, znajdujących się na serwerach czołowych firm internetowych. Z uwagi na fakt, iż w wirtualnej przestrzeni znikają granice państwowe, opisane działania polegające na nieuregulowanym przepisami prawa gromadzeniu danych teleinformatycznych mogą stanowić również zagrożenie dla prywatności polskich internautów. Odzwierciedleniem powyższych obaw są wnioski obywateli w tej materii wpływające do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a także o udzielenie informacji dotyczących planowanych działań Rządu mających na celu zapewnienie polskim obywatelom właściwego stopnia ochrony prywatności w Internecie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-31
Opis odpowiedzi:

Minister Administracji i Cyfryzacji (31.07.2013 r.) z zaniepokojeniem przyjął informacje o istnieniu programu PRISM umożliwiającego amerykańskim służbom specjalnym dostęp do danych zgromadzonych na serwerach czołowych amerykańskich firm internetowych. Wydaje się, że w tym wypadku masowe zbieranie danych dotyczących obywateli obcych państw, przy braku podstaw w postaci podejrzeń konkretnych osób o działalność zagrażającą bezpieczeństwu USA, nie znajduje uzasadnienia. Minister zapewnił, że będzie poruszać tę kwestię podczas spotkań bilateralnych z przedstawicielami rządu USA. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie ma wiedzy o działaniach polskich służb w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Właściwszymi instytucjami do udzielenia informacji w sprawie ochrony polskich obywateli przed inwigilacją ze strony zagranicznych czy też krajowych programów wywiadowczych mogą być Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zapewnienie polskim obywatelom wysokiego poziomu ochrony prywatności w Internecie jest priorytetem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Wyrazem tego jest aktywny udział Ministerstwa w trwających obecnie pracach nad reformą przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej. Pojawienie się doniesień nt. programu PRISM wzbudziło również zaniepokojenie innych państw UE oraz Komisji Europejskiej. Wspólnie z partnerami amerykańskimi powołano grupę ekspercką UE - USA dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, która ma zbadać wpływ amerykańskich programów masowego zbierania danych na prawa i wolności obywateli UE. W pracach grupy uczestniczy przedstawiciel Polski, nie będący przedstawicielem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.