Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz P. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O. w części dotyczącej wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności z dnia 2013-06-24.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/713191/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz P. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O. w części dotyczącej wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisów prawa procesowego, to jest art. 335 § 1 k.p.k. w związku z art. 343 § 6 k.p.k., polegające na skazaniu oskarżonego wyrokiem bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczeniu kary łącznej 5 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, wbrew treści wniosku uzgodnionego przez oskarżonego z prokuratorem, że kara łączna pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat zostanie orzeczona w wymiarze 1 roku, co w efekcie doprowadziło też do obrazy art. 86 § 1 k.k. i art. 69 § 1 k.k., poprzez jej określenie na poziomie przekraczającym sumę kar jednostkowych, a nadto uniemożliwiającym orzeczenie o warunkowym zawieszeniu jej wykonania. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie w zaskarżonej części wyroku Sądu Rejonowego w O. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-06-24
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 18 września 2013 r., sygn. akt V KK 204/13).