Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w Ś. w sprawie przeciwko Spółce o zapłatę zadośćuczynienia za utracone zdrowie w związku z chorobą zawodową z dnia 2012-06-18.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W ŚWIDNICY
Sygnatura:
RPO/692345/12/IV/400 RZ
Data sprawy:
2012-06-18
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do SN w sprawach pracy (SKP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w Ś. w sprawie przeciwko Spółce o zapłatę zadośćuczynienia za utracone zdrowie w związku z chorobą zawodową.

 


Data odpowiedzi:
2013-04-04
Opis odpowiedzi:


Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt II PK 236/12).