Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wykreśleniu z ewidencji producentów rolnych i uchyleniu numeru identyfikacyjnego z dnia 2013-07-26.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTR. W ŁODZI ZA POŚR. ŁÓDZKIEGO ODDZ. REGIONAL. AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/740602/13/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-07-26
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wykreśleniu z ewidencji producentów rolnych i uchyleniu numeru identyfikacyjnego.
Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarża w całości decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 6 lutego 2013 r., utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 2012 r. o wykreśleniu z ewidencji producentów rolnych i uchyleniu nadanego numeru identyfikacyjnego i wnosi o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organom ARiMR.
Zaskarżonej decyzji Rzecznik zarzuca naruszenie art. 12 ust. 4 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż w przypadku małżonków zawsze warunkiem nadania numeru identyfikacyjnego jest legitymowanie się pisemną zgodą drugiego małżonka w sytuacji, w której numer identyfikacyjny nadaje się małżonkom w powyższy sposób tylko gdy są oni jednocześnie współposiadaczami gospodarstwa rolnego. W realiach niniejszej sprawy (istnieje umowa majątkowa małżeńska znosząca ustrój wspólności majątkowej, a ponadto, że gospodarstwo rolne stanowi wyłączną własność Pani G. P. i jest wyłącznie przez nią posiadane) doszło do niewłaściwego zastosowania art. 12 ust. 4 ustawy i uchylenia nadanego numeru identyfikacyjnego, tymczasem zasadnym jest twierdzenie, iż do nadania numeru identyfikacyjnego Pani G. P. nie jest wymagana pisemna zgoda drugiego współmałżonka.