Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz E. G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., częściowo zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K z dnia 2013-07-17.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709553/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-17
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz E. G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., częściowo zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, a mianowicie art. 109 § 2 k.p.w. w związku z art. 433 § 2 k.p.k. i art. 107 § 3 k.p.w., poprzez brak rozważenia jednego z zarzutów apelacji obwinionego oraz nieustosunkowanie się do niego w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania, z powodu przedawnienia orzekania.

 


Data odpowiedzi:
2013-08-21
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt IV KK 241/13).