Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz S. R. i K. J. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O z dnia 2013-07-25.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709770/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz S. R. i K. J. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisu ustawy o rachunkowości, polegające na przypisaniu oskarżonym popełnienia zarzucanego im czynu, pomimo braku w ich działaniu znamion przestępstwa określonego w tym przepisie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w O. w zaskarżonej części oraz utrzymanego w tym zakresie orzeczenia Sądu I instancji i uniewinnienie S. R. i K. J. od popełnienia przypisanego im czynu.

 


Data odpowiedzi:
2013-09-04
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt III KK 285/13).